Grundutbildning Skydds och Säkerhetsledare (SoS-Ledare) BASÄSKYDD

av
134 134 personer har sett den här händelsen.

Utbildningen är för dig som ska ansvara för arbete eller andra aktiviteter och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.

För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4 TSFS 2013:50

Kursen följer Trafikverkets Kompetenskravsspecifikation TDOK 2020:0222

Registreringen av evenemanget är stängd.
 

Datum och tid för evenemanget

2022-04-25 @ 08:00 till
2022-04-28 @ 16:00
 

Slutdatum för registrering

2022-04-22
 

Händelsetyper

 

Evenemangskategori

 
Download Events ical

Dela med dina vänner