Det ställs allt högre krav på underhållsarbete av våra järnvägar där ökad trafik, högre hastigheter och tyngre laster påverkar belastningen på spåren. Oavsett om det är byte av spår/spårväxlar eller reparation/underhåll så utgör svetsarbeten ett av de mest kritiska momenten. Därför ställs extremt höga krav på den som utför detta arbete. Vi på NRCC AB är 3-partscertifierade enligt SS/EN ISO 3834-2:2005 och har erfarna och mycket kompetenta spårsvetsare inom följande områden.

  • Spårsvetsning (Påsvets/formsvets)
  • Termitsvetsning (SKV-Elite/PLA)