Grundutbildning Tillsyningsman A/E/L – Vägvakt BASÄTSM

Kursbeskrivning Utbildningen vänder sig till dig  som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A- L- E-skydd eller vägvakt. Efter kursen ska deltagarna kunna planera, anordna, genomföra och avsluta A- L- E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning. Antal dagar: 4 dagar+ praktik Kursen följer Trafikverkets Kompetenskravsspecifikation TDOK 2020:0224 Förkunskaper Dokumenterad behörighet och tjänstgjort som Skydds och