SÄKERHET OCH BESIKTNING

Säkerheten är grundläggande för vår verksamhet. Det innebär att vi ställer stora krav på att säkerhetsföreskrifterna och ordningsregler följs då arbetet är förenat med stora risker. För att se till att säkerheten efterlevs på ett projekt har vi specialutbildad och kompetent personal inom följande områden.

  • Besiktningsman / Säkerhet / Underhåll / Ibruktagande
  • Tillsyningsman Spärrfärd / Växling
  • Tillsynsman A/E/L
  • Vägvakt
  • SOS Ledare
  • Tågvarnare
  • Elsäkerhetsledare spår och maskin
  • Ibruktagningsledning
  • Ibruktagningsbesiktning