.

BAN

Vi har bantekniker som kan komplettera era arbetslag inom dessa kompetenser.

  • Växel- och spårbyten
  • Växel- och spårbyggnation
  • Slipersbyten
  • Neutralisering
  • QBX operatör
  • Snö- och vegetationsröjning
  • Mark och kanalisation