SPÅR OCH TERMITSVETS

Det ställs allt högre krav på underhållsarbete av våra järnvägar där ökad trafik, högre hastigheter och tyngre laster påverkar belastningen på spåren. Oavsett om det är byte av spår/spårväxlar eller reparation/underhåll så utgör svetsarbeten ett av de mest kritiska momenten. Därför ställs extremt höga krav på den som utför detta arbete. Vi på NRCC AB är 3-partscertifierade enligt SS-EN-ISO 3834-2 2021 och har erfarna och mycket kompetenta spårsvetsare inom följande områden.

  • Spårsvetsning (Påsvets/formsvets)
  • Termitsvetsning (SKV-Elite/PLA)