PROJEKT OCH PLANERING

Arbetsledning i någon form är en av alla viktiga faktorer för ett projekts genomförande. Vi på NRCC AB har de resurser som krävs. Arbetsuppgifterna innebär ett stort ansvar och kunnande där viktiga beslut måste tas med kort varsel. Vi kan konsultera och utföra arbeten utifrån era behov. Idag tillhandahåller vi följande tjänster inom projekt och planering:
  • Arbetsledare
  • Projektledare
  • Skydds- och säkerhetsplanerare
  • BPU (Byggplatsuppföljning)
  • BAS-P / BAS-U
  • IWS-Svetsansvar