NRCC

Att enskilt vistas i Trafikverkets spår (BASÄVISTA)

av NRCC
139 139 personer har sett den här händelsen.

Om det här är en utbildning som ni söker efter, maila in ditt intresse på utbildning@nrcc.se

 Vill du ha behörighet att förflytta dig till fots i trafikerat spår och inom spårområde utan att utföra något arbete?

På kursen lär du dig att göra detta på ett säkert sätt.

Du lär dig bland annat om vilka risker som finns, om fordon, signaler, tavlor och skyltar.

Du får också praktiskt träna det du lärt dig.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som, utan att arbeta, behöver förflytta dig i spårområdet.

Syfte
Syftet med kursen är du ska kunna förflytta dig i spårområdet på ett säkert sätt och utan att skadas.

Efter genomförd kurs ska deltagare kunna:

Kunskaper
• ge exempel på vilka risker som finns i spåranläggningen
• ge exempel på elektriska risker i närheten av spåret
• ge exempel på risker förknippade med järnvägsfordon

Färdigheter
• ta reda på vilken hastighet som är tillåten på ett visst spåravsnitt
• räkna ut behövlig siktsträcka
• bedöma om det är säkert att förflytta sig i spårområdet

Kompetenser
• förflytta sig i spårområdet på ett säkert sätt

Kursens innehåll följer Trafikverkets Kompetenskravspecifikation TDOK 2020:0218.

God syn och hörsel

I kursen ingår praktik i spårområdet, medtag därför kläder för utomhusbruk samt godkänd varselväst (klass 3).

Antal dagar: 1,5 dag

 

Ytterligare information

Pris exklusive moms - 5500

För att anmäla dig till detta evenemang skickar du dina uppgifter till jorgen.hammarback@nrcc.se

Registrera med webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

12 spots left
 

Datum och tid för evenemanget

1970-01-01 till
1970-01-01
 

Plats

 

Händelsetyper

 

Evenemangskategori

 
Download Events iCal

Dela med dina vänner