NRCC

Heta Arbeten

av NRCC
98 98 personer har sett den här händelsen.

Om det här är en utbildning som ni söker efter, maila in ditt intresse på utbildning@nrcc.se

Heta Arbeten

Behöver du behörighet för “heta arbeten”? Under kursen får du kunskaper om säkert arbete vid svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning, rondellslipning och liknande. Du får också lära dig om hantering av gasflaskor vid brand.

Kursen är även till för dig som behöver repetition för att behålla din behörighet.

 

Kursen vänder sig till dig som planerar för, (behöver agera som tillståndsansvarig) utför eller bevakar arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning eller slipning med snabbroterande verktyg.

Syftet med kursen är deltagarna ska kunna vidta förebyggande åtgärder vid heta arbeten så att risken för brand eller annan skada elimineras eller minimeras. Leder till att man är behörig.

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskaper:
• Beskriva brandfarliga ämnen
• Redogöra för hur man ska agera vid händelse av en brand vid utförande av heta arbeten
• Redogöra för skillnaden mellan olika brandskyddsutrustningar
• Beskriva hur gasflaskor ska transporteras

Färdigheter:

• Släcka en brand med hjälp av släckutrustning
• Identifiera risker och farliga miljöer för att förebygga en brand

Kompetens:
• Bedöma – tillstånd
• Planera och identifiera risker med heta arbeten
• På egen hand agera brandvakt

Kursbeskrivning

–  Identifiering risker och farliga miljöer
–  Brandfarliga ämnen
–  Riskbedömning av arbetsplats
–  Personligt skydd, brandskyddsutrustning
–  Lagar och försäkringsvillkor
–  Hantering och transport av gasflaskor
–  Demonstrationer och övningar

Ytterligare information

Pris exklusive moms - 3600

Registreringen av evenemanget är stängd.
 

Datum och tid för evenemanget

1970-01-01 till
1970-01-01
 

Slutdatum för registrering

2024-05-31
 

Plats

 

Händelsetyper

 

Evenemangskategori

 
Download Events iCal

Dela med dina vänner