NRCC

BASTAB (Stabilitetspåverkande arbeten)

av NRCC
124 124 personer har sett den här händelsen.

Om det här är en utbildning som ni söker efter, maila in ditt intresse på utbildning@nrcc.se

BASTAB (Stabilitetspåverkande arbeten)

Syfte och mål med krav på BASTAB-utbildning vid genomförande av
stabilitetspåverkande arbete i spår är att genom ökad medvetenhet och god planering
minska risk för oönskade händelser orsakade av nedsatt spårstabilitet.
Stabilitetspåverkande arbete i spår som utförs på felaktigt sätt, medvetet eller omedvetet,
kan få stora konsekvenser där solkurvor och allvarliga spårlägesfel är exempel på detta.
Stabilitetspåverkande arbete i spår och utförs inte endast av bantekniker även el-, signal och teletekniker samt schakt- och markentreprenörer är exempel på yrkesgrupper som
utför arbeten som påverkar spårets stabilitet.
Exempel på arbeten som kan orsaka stabilitetsnedsättning är slipersbyte, spårriktning,
drivning av ledningar genom ban kroppen, grundläggning av kontaktledningsfundament
samt kanalisationsarbeten. Även andra arbeten kan påverka spårstabiliteten, exempelvis
kan transport av arbetsmaskiner över spåret eller längs med banvallen påverka
ballastprofilen.

Målgrupp för BASTAB-utbildningen är
Bantekniker
Eltekniker
Signaltekniker
Teletekniker
Andra som utför stabilitetspåverkande arbete i spår, exempelvis schakt- och
markentreprenörer
Beställare.

Styrande dokument: TRVINFRA 00014 ver 5
Detta kravdokument baseras på de ursprungliga dokumenten enligt listan nedan och
ersätter hela eller delar av dessa dokument:
TRVINFRA-00220 Banöverbyggnad Behörighet BASTAB vid stabilitetspåverkande
arbete, version 1.0

Förkunskap inför kursen: Gå igenom TRVINFRA 00014 ver 5 på egen hand inför kursen.

Antal dagar: 1 dag

Ytterligare information

Pris exklusive moms -

För att anmäla dig till detta evenemang skickar du dina uppgifter till jorgen.hammarback@nrcc.se

Registrera med webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

12 spots left
 

Datum och tid för evenemanget

1970-01-01 till
1970-01-01
 

Plats

 

Händelsetyper

 

Evenemangskategori

 
Download Events iCal

Dela med dina vänner