NRCC

Skydds och Säkerhetsledare (SoS-Ledare)

av NRCC
153 153 personer har sett den här händelsen.

Om det här är en utbildning som ni söker efter, maila in ditt intresse på utbildning@nrcc.se

Skydds och Säkerhetsledare (SoS-Ledare)

Denna funktion ger innehavaren rätt att ansvara och planera för egen och andras
säkerhet vid aktiviteter inom spårområdet. Funktionen ansvarar för samordning av
skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Kursen vänder sig till dig som ska ansvara för arbete eller andra aktiviteter och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.
Syftet med kursen är du ska kunna tjänstgöra som Skydds- och Säkerhetsledare (Sos-ledare) samt tågvarnare enligt TDOK 2014:0230.

Efter genomförd utbildning:

• redogöra för mål och syfte med trafiksäkerhetsarbetet
• redogöra för de olika trafiksäkerhetsbehörigheterna
• redogöra för förekommande termer i TTJ
• identifiera och redogöra för förekommande signaler, tavlor och skyltar
• redogöra för de säkerhetsföreskrifter som styr vistelsen inom spårområdet
• redogöra för hur skydds- och säkerhetsledning planeras och genomförs
• redogöra för elsäkerhetskrav enligt TDOK 2016:0289 ver 5

Färdigheter:
• utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet
• ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår
• anordna tågvarning

Kompetenser:
• utföra direktplanering
• tjänstgöra som Sos-ledare
• tjänstgöra som tågvarnare

Kursen följer Trafikverkets Kompetenskravsspecifikation TDOK 2020:0222

Förkunskaper:

God syn och hörsel.

För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112.

Antal dagar: 3,5 dagar

Ytterligare information

Pris exklusive moms - 9500

Registreringen av evenemanget är stängd.
 

Datum och tid för evenemanget

2024-04-15 @ 09:00 till
2024-04-18 @ 16:00
 

Slutdatum för registrering

2024-04-15
 

Händelsetyper

 

Evenemangskategori

 
Download Events iCal

Dela med dina vänner