NRCC

El-säkerhetsledare Arbetsmaskiner – Maskinjordning – Höjdspärr

av NRCC
120 120 personer har sett den här händelsen.

Om det här är en utbildning som ni söker efter, maila in ditt intresse på utbildning@nrcc.se

Beskrivning av utbildningen och kompetenskrav enligt TDOK 2014:0994 6.0

El-säkerhetsledare Arbetsmaskinen – Maskinjordning- Höjdspärr
Person som fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för ett arbetes utförande på en
arbetsplats avseende el-säkerhet på Trafikverkets starkströmsanläggning

Förkunskaper: Krav, Skydds och Säkerhetsledare (SoS-Ledare)

Rekommenderas: Tillsyningsman A/E/L Vägvakt (Tsm A/E/L-Vägvakt)

Generella krav
Den som ska utföra ett arbete på eller nära Trafikverkets starkströmsanläggningar ska
vara en fackkunnig person eller ha instruerats av en fackkunnig person inför varje
arbete. Detta innebär bland annat att den som utför ett arbete ska ha förmågan att inse
om det är säkert att fortsätta arbetet, samt vara medveten om att angränsande
anläggningar kan ha andra regler gällande säkerhet och arbetsmiljö. För att betraktas
som fackkunnig ska personen ha för anläggningstypen nödvändig kompetens. För
järnvägsanknutna anläggningar innebär detta bland annat kunskap om
returströmskrets.

Elsäkerhetsledare för arbetsredskap och spårfordon

Den som ska vara elsäkerhetsledare för spårgående såväl som icke spårgående
arbetsredskap samt spårfordon (i text nedan benämnd maskin) ska
Ha kännedom om el risker och elsäkerhetsåtgärder
Ha kännedom om den anläggning invid vilken maskiner ska används
Kunna utföra skriftlig elsäkerhetsplanering för arbetet
Kunna ge instruktioner för hur arbetet ska genomföras
Kunna kontrollera att maskinen är spärrad på korrekt höjd för arbetet och
platsen
Kunna utföra korrekt skydds jordning av arbetsmaskiner
Kunna bedöma om arbetet ska avbrytas/inte inledas ur elsäkerhets synpunkt

Utbildningskrav: Godkända kunskaper i
Tillämpliga delar av TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller
nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Grundutbildning: norm tid 12 tim

 

 

Ytterligare information

Pris exklusive moms - 6500

För att anmäla dig till detta evenemang skickar du dina uppgifter till jorgen.hammarback@nrcc.se

Registrera med webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

12 spots left
 

Datum och tid för evenemanget

1970-01-01 till
1970-01-01
 

Händelsetyper

 
Download Events iCal

Dela med dina vänner