NRCC

El-Säkerhetsledare Bana/Spårarbeten

av NRCC
120 120 personer har sett den här händelsen.

Om det här är en utbildning som ni söker efter, maila in ditt intresse på utbildning@nrcc.se

Beskrivning av utbildningen och kompetenskrav.

El-säkerhetsledare Bana/Spårarbeten
Person som fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för ett arbetes utförande på en
arbetsplats avseende el-säkerhet på Trafikverkets starkströmsanläggning

Förkunskaper: Krav, Skydds och Säkerhetsledare (SoS-Ledare)

Rekommenderas: Tillsyningsman A/E/L Vägvakt (Tsm A/E/L-Vägvakt)

Generella krav
Den som ska utföra ett arbete på eller nära Trafikverkets starkströmsanläggningar ska
vara en fackkunnig person eller ha instruerats av en fackkunnig person inför varje
arbete. Detta innebär bland annat att den som utför ett arbete ska ha förmågan att inse
om det är säkert att fortsätta arbetet, samt vara medveten om att angränsande
anläggningar kan ha andra regler gällande säkerhet och arbetsmiljö. För att betraktas
som fackkunnig ska personen ha för anläggningstypen nödvändig kompetens. För
järnvägsanknutna anläggningar innebär detta bland annat kunskap om
returströmskrets.

Elsäkerhetsledare för spårarbeten
Med spårarbeten avses här mindre omfattande spårarbeten såsom
Byte av rälsskarvjärn
Byte av enstaka räl på linje

Byte av räl vid totalt rälsbrott
Byte av räl och växlar på bangård
Kortvarig borttagning av enstaka skyddsledare.
Den som ska vara elsäkerhetsledare för spårarbeten ska
Vara fackkunnig person
Ha kännedom om risker och elsäkerhetsåtgärder
Kunna ge instruktioner för hur arbetet ska genomföras
Kunna bedöma om arbetet ska avbrytas/inte inledas ur elsäkerhets synpunkt
Ha kännedom om spåret som en del i det elektriska systemet för tågdriften.
Utbildningskrav: Godkänd kunskaper i
Tillämpliga delar av TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller
nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

TDOK 2014:0994 6.0
Grundutbildning: norm tid 6 timmar.

Ytterligare information

Pris exklusive moms - 5500

E-post

12 spots left
 

Datum och tid för evenemanget

1970-01-01 @ 08:00 till
1970-01-01 @ 16:00
 

Händelsetyper

 

Evenemangskategori

 
Download Events iCal

Dela med dina vänner